TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A PORTALULUI https://rpvonline.onvpv.ro

Acceptarea condiţiilor

https://rpvonline.onvpv.ro (denumit în continuare portal) este portalul online al Oficiului Naţional al Viei și Produselor Vitivinicole (denumit în continuare O.N.V.P.V.), creat cu scopul de a asigura accesul utilizatorilor la datele proprii din Sistemul Informatic Național al Viei și Vinului (denumit în continuare S.I.N.V.V.).

Utilizarea portalului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul portalului ( O.N.V.P.V. ), denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea portalului pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest portal, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui portal.

Descrierea serviciilor

Prin intermeniul secţiunilor sale, portalul asigură accesul Utilizatorilor la datele proprii din S.I.N.V.V. asigurând următoarele facilități:

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral facilitățile la care Utilizatorii au acces prin intermediul portalului fără notificarea prealabilă a acestora.


Neangajarea răspunderii

O.N.V.P.V. întreţine acest portal pentru a înlesni în principal accesul Utilizatorilor la datele proprii din S.I.N.V.V. şi depune toate eforturile pentru a asigura aceste servicii online în timp real. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca remedierea acestora în cel mai scurt timp.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele O.N.V.P.V. din motive tehnice sau orice alte motive independente de voinţa O.N.V.P.V..

De asemenea, Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele O.N.V.P.V. din motive tehnice sau orice alte motive independente de voinţa O.N.V.P.V..
Utilizatorii vor folosi serviciile şi informaţiile furnizate în cadrul portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

O.N.V.P.V. nu răspunde în situația în care utilizatorul își pierde credențialele de acces (user, parolă). Păstrarea securizată a acestor credențiale este exclusiv obligația utilizatorului.
O.N.V.P.V. este absolvit de orice răspundere în cazul în care credențialele unui utilizator sunt folosite în portal de o altă persoană decât proprietarul de drept al credențialelor.
O.N.V.P.V. este absolvit de orice răspundere dacă datele utilizatorului accesate prin intermediul portalului sunt făcute publice ca urmare a situațiilor prezentate mai sus.


Reguli generale

Administratorul portalului declară că va depune toate eforturile pentru funcţionarea în bune condiţii a portalului. Cu toate aceastea, pot exista întreruperi de funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Administratorul poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare a portalului.


CONDIŢII LEGALE

Drepturile asupra conţinutului site-ului

© 2023 Oficiul Naţional al Viei și Produselor Vitivinicole

Reproducerea materialelor de pe portal este autorizată în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, legislaţia privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice şi legislaţia privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vigoare.

Prelucrare date cu caracter personal

Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Oficiul Naţional al Viei și Produselor Vitivinicole colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor portalului: accesarea/furnizarea serviciilor online puse la dispoziție prin Portalul RPVonline al O.N.V.P.V., protejarea sistemului informatic și de comunicații al O.N.V.P.V..

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, profesionalism și confidențialitate. O.N.V.P.V. asigură protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărei prelucrări neautorizate sau ilegale, pierderii ori divulgării accidentale a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatorii Portalului O.N.V.P.V. în vederea accesării RPVonline oferite sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea/atribuțiile O.N.V.P.V. și cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil (e-mail: emil.dulgheru@onvpv.ro, tel: 0752.100.965; gabriela.rosu@onvpv.ro, tel: 0752300039).

Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului – Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în calitate de utilizator al Portalului RPVonline al O.N.V.P.V. este legală numai în condițiile în care vă exprimați consimțământul pentru această prelucrare. (Consimțământ prelucrare date cu caracter personal).

În situația în care nu mai doriți să beneficiați de serviciile online oferite de O.N.V.P.V., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. (Retragere consimțământ prelucrare date cu caracter personal).
Retragerea consimțământului (acordului) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a mai beneficia de serviciile online puse la dispoziție de O.N.V.P.V. prin intermediul Portalului RPVonline.

Urmare retragerii consimțământului (acordului) dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de O.N.V.P.V. în scop de arhivare în interes public.


Accesarea informațiilor prin intermediul portalului de servicii online

Accesarea informațiilor solicitate prin intermediul portalului RPVonline al O.N.V.P.V. se realizează cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul accesării de către dumneavoastră a informațiilor este acela de informare în interes personal, în temeiul dreptului dumneavoastră de informare și de acces la informațiile dumneavoastră înregistrate în S.I.N.V.V..

Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate/obținute.

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a proteja, conserva, utiliza și prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.


Legătura cu alte portaluri/site-uri

Portalul poate conţine legături web sau trimiteri către alte portaluri/site-uri considerate de O.N.V.P.V. utile în ceea ce priveşte conţinutul portalului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea O.N.V.P.V..

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

O.N.V.P.V. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.


Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.